1001.2017

Wykup obligacji serii E

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 9 stycznia 2017 r. dokonał wykupu 1 600 (jednego tysiąca sześciuset) obligacji serii E oraz dokonał wypłaty odsetek od ww. obligacji. Obligacje zostały przydzielone przez Spółkę 9 października 2015 r. Spółka nie posiada tym samym żadnych zobowiązań z tytułu obligacji serii E.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88