3005.2018

Obligacje serii I – Informacja o wskaźniku zadłużenia netto

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. przedstawia do wiadomości Obligatariuszy obligacji serii I, iż wysokość wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych wynosi 1,72. W związku z powyższym konwenanty określone w warunkach emisji obligacji serii I zostały zachowane.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88