0503.2021

Informacja o odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CAPITAL SERVICE S.A

W dniu 03 marca 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Service S.A. (dalej: „NWZ”). W zgromadzeniu wzięli udział wszyscy akcjonariusze reprezentujący łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki.

NWZ przyjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, w szczególności:
a) uchwałę o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej spółki Capital Service S.A. – Pana Grzegorza Dziełaka
b) uchwałę o dalszym istnieniu spółki Capital Service S.A.

Zarząd Spółki informuje, iż aktualnie skład osobowy Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
Adam Kowalczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jadwiga Suchecka – Członek Rady Nadzorczej
Adam Kuszyk – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki niezwłocznie przedłoży stosowne dokumenty sądowi rejestrowemu celem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców spółki CAPITAL SERVICE S.A. w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88