Obligacje serii L – raport z wyceny portfela pożyczek i rachunku bankowego stanowiących ich zabezpieczenie

30.08.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A., w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L, przedstawia Obligatariuszom przedmiotowych obligacji raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego stanowiących zabezpieczenie emisji obligacji serii L CAPITAL SERVICE S.A..

czytaj dalej »

Obligacje serii L – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.08.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW

czytaj dalej »

Obligacje serii K – obowiązkowy przedterminowy wykup

23.08.2019

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A.

czytaj dalej »

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.07.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K informuje, iż:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 30.06.2019: 1 244 536,51 zł (wg stanu na dzień 29.07.2019 r. – 2 452 741,98 zł)

czytaj dalej »

Obligacje serii K – raport z wyceny portfela pożyczek i rachunku bankowego stanowiących ich zabezpieczenie

28.06.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A., w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K, przedstawia Obligatariuszom przedmiotowych obligacji raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego stanowiących zabezpieczenie emisji obligacji serii K CAPITAL SERVICE S.A..

czytaj dalej »

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

28.06.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K informuje, iż:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW  na dzień 31.05.2019 r. wynosi 33 221,78 zł  (wg stanu na dzień 27.06.2019 r.- 1 065 749,58 zł)

czytaj dalej »

Zasady Dobrych Praktyk

15.05.2019

Dojrzewamy jako branża i w ramach samoregulacji wprowadzamy ważne zasady w obszarach wymagających pilnego zaadresowania. Wspólnie z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego i Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych opracowaliśmy Zasady Dobrych Praktyk. Dokument określa zasady działania instytucji pożyczkowych w najistotniejszych obszarach.  Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Zasad Dobrych Praktyk 

czytaj dalej »

Nowe prawo – nasz komentarz

01.03.2019

CSSA (KredytOK)  co do zasady pozytywnie ocenia inicjatywę legislacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości, zgłoszoną w formie projektu Ustawy z dnia 18 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Ustawa). Jednocześnie uważamy, że prezentowane uzasadnienie ustawy jest krzywdzące dla zdecydowanej większości instytucji pożyczkowych, które działają zgodnie z prawem.

czytaj dalej »

Emisja i przydział obligacji serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A.

01.02.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2019 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii L w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii L

czytaj dalej »

Capital Service pozyskał 13,1 mln zł z emisji obligacji

12.12.2018

Oferta 2,5-letnich papierów firmy pożyczkowej miała charakter prywatny i warta była do 15 mln zł. Spółka zapowiada zwiększenie emisyjnej aktywności w przyszłym roku, rozważa też ofertę publiczną. Oprocentowanie 2,5-letniego długu jest zmienne, a na moment emisji ustalono je na „nieco poniżej 8 proc.”.

czytaj dalej »

Emisja i przydział obligacji serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A.

11.12.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii K w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii K do nie więcej niż

czytaj dalej »

Wykup obligacji serii I spółki Capital Service S.A.

04.10.2018

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 1 października 2018 r. Emitent dokonał wykupu 62 310 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii I oraz terminowej wypłaty odsetek od ww. obligacji, zgodnie z harmonogramem przyjętym w warunkach ich emisji.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Obowiązkowy Przedterminowy Wykup

21.09.2018

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii I emitowanych przez CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. zawiadamia o obowiązkowym

czytaj dalej »

Nowy członek Zarządu Capital Service S.A.

03.09.2018

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Rady Nadzorczej CAPITAL SERVICE S.A. z dniem 1 września 2018 roku do Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. powołany został Pan Kamil Polikowski obejmując funkcję Członka Zarządu. Pan Kamil Polikowski dotychczas piastował stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży. 

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Informacja o wskaźniku zadłużenia netto

29.08.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. przedstawia do wiadomości Obligatariuszy obligacji serii I, iż wysokość wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych, obliczonego na podstawie skonsolidowanego sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 rok wynosi 1,21. 

czytaj dalej »

Wykup obligacji serii G spółki CAPITAL SERVICE S.A.

02.08.2018

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („CSSA”, „Spółka”) informuje o zrealizowanym wykupie obligacji serii G spółki CAPITAL SERVICE S.A. Uchwała o emisji ww. obligacji została podjęta przez Zarząd CSSA 11 grudnia 2015 r. Przydział obligacji nastąpił 14 grudnia 2015 r.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.07.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I informuje, iż:

1.Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 30.06.2018 wynosi 733 267,95 zł

czytaj dalej »

Emisja i przydział obligacji serii J spółki CAPITAL SERVICE S.A.

19.07.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii J.
Obligacje serii J zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez kierowanie

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Informacja o wskaźniku zadłużenia netto

29.06.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. przedstawia do wiadomości Obligatariuszy obligacji serii I, iż wysokość wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych, obliczonego na podstawie zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania rocznego za 2017 rok wynosi 2,32.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Obowiązkowy Przedterminowy Wykup

21.06.2018

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii I emitowanych przez CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. zawiadamia o obowiązkowym

czytaj dalej »

Zmiany w organach spółki CAPITAL SERVICE S.A.

05.06.2018

Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. informuje o zmianach w składzie organów spółki. W dniu 23 maja 2018 r. Walne Zgromadzenie spółki Capital Service S.A. podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Kazimierza Dziełaka – Członka Rady Nadzorczej.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Informacja o wskaźniku zadłużenia netto

30.05.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. przedstawia do wiadomości Obligatariuszy obligacji serii I, iż wysokość wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych wynosi 1,72. W związku z powyższym konwenanty określone w warunkach emisji obligacji serii I zostały zachowane.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.04.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I ogłasza, iż:
1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.03.2018: 942 061,53 zł

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Obowiązkowy Przedterminowy Wykup

22.03.2018

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii I (dalej: WEO) emitowanych przez CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. zawiadamia o obowiązkowym

czytaj dalej »

Obligacje serii I – informacja o wskaźniku zadłużenia netto

01.03.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. przedstawia do wiadomości Obligatariuszy obligacji serii I, iż wysokość wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych wynosi 2,23. W związku z powyższym konwenanty określone w warunkach emisji obligacji serii I zostały zachowane.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – raport z wyceny

31.01.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I przedstawia Obligatariuszom raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego stanowiącego zabezpieczenie emisji obligacji serii I CAPITAL SERVICE S.A., będący jednokrotną aktualizacją wycen.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – informacja o wartości

30.01.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I ogłasza, iż:
1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi:4 691 757,53 zł (wg stanu na dzień 29.01.2018: 6 974 638,29 zł).

czytaj dalej »

Wykup obligacji serii B i C

11.07.2017

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 10 lipca 2017 r. Emitent dokonał wykupu odpowiednio 2160 (dwóch tysięcy stu sześćdziesięciu) sztuk obligacji serii B oraz 1050 (tysiąca pięćdziesięciu) sztuk obligacji serii C oraz terminowej wypłaty odsetek od ww. obligacji,

czytaj dalej »

Emisja i przydział obligacji serii I

26.06.2017

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce informuje, iż w dniu 5 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii I.
Obligacje serii I zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji

czytaj dalej »

12 lat działalności Komisji Etyki KPF

08.06.2017

W zapewnieniu przestrzegania zasad etycznych przez firmy zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych istotną rolę odgrywa jeden z jej statutowych organów – Komisja Etyki. Ten kolegialny zespół, zajmujący się między innymi rozpatrywaniem wniosków

czytaj dalej »

Wykup obligacji serii E1

13.04.2017

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 12 kwietnia 2017 r. dokonał wykupu 1 600 (jednego tysiąca sześciuset) obligacji serii E1 oraz dokonał wypłaty odsetek od ww. obligacji. Obligacje zostały przydzielone przez Spółkę 12 października 2015 r.

czytaj dalej »

CAPITAL SERVICE S.A. nagrodzona certyfikatem audytu etycznego KPF.

04.04.2017

Niezmiernie miło nam poinformować, że CAPITAL SERVICE S.A. po raz kolejny została wyróżniona Certyfikatem Audytu Etycznego KPF. Certyfikat potwierdza zgodność praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. CAPITAL SERVICE S.A. niezmiennie od 2015 roku znajduje się w szacownym gronie

czytaj dalej »

Wykup obligacji serii A (CSV0217)

27.02.2017

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 lutego 2017 r. Emitent wykupił, terminowo i zgodnie z warunkami emisji, 2880 obligacji serii A (cała seria), które zostały wyemitowane (przydzielone) przez Spółkę 24 lutego 2015 r.

czytaj dalej »

Wykup obligacji serii E

10.01.2017

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 9 stycznia 2017 r. dokonał wykupu 1 600 (jednego tysiąca sześciuset) obligacji serii E oraz dokonał wypłaty odsetek od ww. obligacji. Obligacje zostały przydzielone przez Spółkę 9 października 2015 r.

czytaj dalej »

Zmiany w Zarządzie CAPITAL SERVICE S.A.

02.01.2017

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Rady Nadzorczej CAPITAL SERVICE S.A. z dniem 1 stycznia 2017 roku do Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. powołano dwóch nowych Członków Zarządu: Łukasza Jędrzejczyka  – Dyrektora Departamentu Rozwoju oraz Tomasza Kaźmierskiego – Dyrektora Departamentu Sprzedaży.

czytaj dalej »

Wykup obligacji serii F1

16.12.2016

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 9 grudnia 2016 r. Emitent dokonał wykupu 3500 (trzech tysięcy pięciuset) obligacji serii F1 oraz terminowej wypłaty odsetek od ww. obligacji, zgodnie z harmonogramem przyjętym w warunkach emisji.

czytaj dalej »

Firmy pożyczkowe chcą paktować z resortem sprawiedliwości, uważają obligacje za niezagrożone.

13.12.2016

Adam Kuszyk – Prezes Zarządu udzielił wywiadu Emilowi Szweda z portalu Obligacje.pl w sprawie projektu ustawy z dnia 07 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

czytaj dalej »

Emisja i przydział obligacji serii H

03.08.2016

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii H oraz uchwałę o przydziale ww. obligacji. Przydzielonych zostało łącznie 15.000 (słownie: piętnaście

czytaj dalej »

Komunikat o wprowadzeniu do obrotu obligacji serii C

06.05.2016

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 maja 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 434/2016, na mocy której 1050 obligacji

czytaj dalej »

Komunikat o wprowadzeniu do obrotu obligacji serii B

05.05.2016

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 maja 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 408/2016, na mocy której 2160 obligacji

czytaj dalej »

Skonsolidowany Raport roczny grupy Kapitałowej Capital Service za 2015 r.

29.04.2016

Szanowni Państwo, Drodzy Inwestorzy! W minionym roku skoncentrowaliśmy się głównie na pokryciu siecią sprzedaży całości kraju, w efekcie w trakcie roku otworzyliśmy 45 nowych placówek głównie w Polsce centralnej i zachodniej, 

czytaj dalej »

Przedterminowy wykup obligacji serii D

21.12.2015

Zarząd Spółki CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”) niniejszym informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 129/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r., na podstawie § 9 ust. 1, 2 i 3 Warunków Emisji 2-letnich obligacji na okaziciela serii D,

czytaj dalej »

Zmiany w organach spółki CAPITAL SERVICE S.A.

21.12.2015

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. informuje, że Pan Kazimierz Dziełak – dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 21.12.2015 r. W związku z powyższym – w dniu 21.12.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę

czytaj dalej »

Przydział obligacji serii G

14.12.2015

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z satysfakcją informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 r. przydzielił obligacje serii G na rekordową kwotę 15.000.000,00 zł. Obligacje serii G są obligacjami trzydziestomiesięcznymi, emitowanymi jako niezabezpieczone,

czytaj dalej »

Przydział obligacji serii F1

09.12.2015

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z satysfakcją informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. przydzielił obligacje serii F1 na kwotę 3.500.000,00 zł. Obligacje serii F1 Obligacje serii F1 są obligacjami dwunastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi, na okaziciela,

czytaj dalej »

Złożenie wniosków na GPW w Warszawie o wprowadzenie obligacji serii B i C na Catalyst

16.11.2015

Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. informuje, iż dnia 13 listopada br. Spółka złożyła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wnioski o wprowadzenie obligacji serii B i C na Catalyst. Niezwłocznie po tym, jak Zarząd GPW w Warszawie 

czytaj dalej »

Zawarcie istotnych umów

30.10.2015

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. informuje, iż w dniu 30 października 2015 r. zawarł istotne umowy. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w Raporcie bieżącym nr 30/2015 opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej GPW Catalyst

czytaj dalej »

Przydział obligacji serii E1

12.10.2015

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z satysfakcją informuje, iż w dniu 12 października 2015 r.przydzielił obligacje serii E1 na kwotę 1.600.000,00 zł. Obligacje serii E1 są obligacjami piętnastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi,

czytaj dalej »

Przydział obligacji serii E. Objęcie akcji spółki KOMTOD Sp. z o. o. S.K.A.

09.10.2015

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z satysfakcją informuje, iż w dniu 9 października 2015 r. z sukcesem uplasował kolejną emisję obligacji, tym razem – serii E, na kwotę 1.600.000,00 zł. Obligacje serii E są obligacjami piętnastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi,

czytaj dalej »

Komunikat Capital Service S.A.

30.09.2015

Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. jako Emitent obligacji serii A, B i C w wykonaniu przepisów art. 16 znowelizowanej ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., która weszła w życie 1 lipca 2015 r. informuje

czytaj dalej »
Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88