CAPITAL SERVICE S.A. jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce –  Związku Pracodawców (dalej: „KPF”). KPF zrzesza obecnie kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, współtworzy wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego. Misją KPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym, wyznaczanie wysokich standardów, wzajemny szacunek oraz poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami.

Członkowie KPF, w tym CAPITAL SERVICE S.A., przestrzegają Zasad Dobrych Praktyk. Jest to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Komisja Etyki KPF corocznie przeprowadza audyt, który ma na celu potwierdzenie przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez Członków KPF. CAPITAL SERVICE S.A. kolejny rok z rzędu znalazła się w szacownym gronie firm, które pozytywnie przeszły weryfikację ankiet audytu etycznego, dokonywaną przez Komisję Etyki przy KPF. W wyniku pozytywnie zakończonego procesu weryfikacji ankiety audytu etycznego Komisja Etyki przyznała CAPITAL SERVICE S.A. Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności stosowanych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Certyfikat jest ważny do 31.03.2019 roku. Wszystkie otrzymane dotychczas certyfikaty można obejrzeć w zakładce Certyfikaty.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie stosowanych przez Członków KPF praktyk biznesowych każdy klient ma możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki KPF o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Szczegóły wniosku znajdują się na stronie internetowej KPF.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88