Ochrona Życia i Zdrowia to wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach nawet do 10 000 zł! Oferta przeznaczona jest  dla osób w wieku 18-80 lat, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, które złożyły wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.

OWU Ochrona Życia i Zdrowie – pobierz 

Wniosek do wypłaty świadczenia Ochrona Życia i Zdrowia – pobierz 

Dzięki Ochronie Życia i Zdrowia zyskujesz:

1. Ochronę ubezpieczeniową 365 dni w roku, 24 godziny do dobę
2. Możliwość wypłaty świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego lub śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
3. Możliwość wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy – dla Ubezpieczonych do 75. roku życia
4. Możliwość wypłaty świadczenia z tytułu inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego wypadku – dla Ubezpieczonych powyżej 75. roku życia

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88