Pakiet na Życie OK to wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Z ochrony ubezpieczeniowej mogą skorzystać osoby w wieku od 18 do 75 roku życia, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, które złożyły wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.

OWU Ochrona Pakiet na Życie OK – pobierz

Wniosek do wypłaty świadczenia Pakiet na Życie OK – pobierz

Formularz Capital Service Wskazanie uposażonych Metlife – pobierz

Umowa Pakiet na Życie OK obejmuje:

1. Świadczenie na wypadek śmierci:

  • wysokie sumy ubezpieczenia – łącznie nawet do 70 000 zł (w najwyższym wariancie ochrony)
  • wypłata świadczenia w przypadku śmierci, jak również śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz wypadku komunikacyjnego
  • możliwość uposażenia osób spoza rodziny
  • świadczenie nie wchodzi do masy spadkowej i jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn

2. Świadczenie z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy:

  • dodatkowe środki na życie lub spłatę zobowiązań w sytuacji utraty możliwości zarobkowania
  • jednorazowa wypłata świadczenia
  • świadczenie niezależne od zasiłków i renty z ZUS

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ochrony ubezpieczeniowej w ramach Indywidualnego ubezpieczenia na życie „Pakiet na Życie OK” udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (MetLife). Przed zawarciem i przystąpieniem do ww. umów należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w tym zakresem świadczeń i limitów usług oraz z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności MetLife znajdującymi się w warunkach ubezpieczenia, dostępnych u Doradcy Kredyt OK oraz na www.metlife.pl i www.kredytok.pl

 

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88