Sprawna Pomoc OK to połączenie rozwiązania finansowego i organizacyjnego, aby łatwiej zmierzyć się ze skutkami nieszczęśliwego wypadku. Z pakietu Sprawna Pomoc OK mogą skorzystać osoby w wieku od 18 do 75 roku życia,  posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, które złożyły wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.

OWU/SWU Sprawna Pomoc OK – pobierz 

Wniosek do wypłaty świadczenia Sprawna Pomoc OK – pobierz 

Formularz Capital Service Wskazanie uposażonych Metlife – pobierz

Umowa Sprawna Pomoc OK, w razie wypadku obejmuje:

1. Świadczenie w przypadku złamań i oparzeń wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW) do 5 000 zł

2. Stałą, miesięczną rentę wypłacaną przez 12 miesięcy w przypadku wystąpienia min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW w wysokości 1 000 zł lub jednorazową wypłatę całości renty w wysokości 12 000 zł

3. Wsparcie Rehabilitacyjne do maksymalnej kwoty 2000 zł na zdarzenie, w tym:

  • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji
  • zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
  • dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego
  • transport medyczny
  • dostęp do infolinii medycznej.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ochrony ubezpieczeniowej w ramach Indywidualnego ubezpieczenia na życie „Sprawna Pomoc OK” udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (MetLife). Ochrony ubezpieczeniowej w ramach Grupowej Umowy Ubezpieczenia Wsparcie Rehabilitacyjne udziela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (AWP). Przed zawarciem i przystąpieniem do ww. umów należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w tym zakresem świadczeń i limitów usług oraz z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności MetLife i AWP znajdującymi się w warunkach ubezpieczenia, dostępnych u Doradcy Kredyt OK oraz nawww.metlife.pl i www.kredytok.pl

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88