Sprawna Pomoc OK

Sprawna Pomoc OK to połączenie rozwiązania finansowego i organizacyjnego, aby łatwiej zmierzyć się ze skutkami nieszczęśliwego wypadku. Z pakietu Sprawna Pomoc OK mogą skorzystać osoby w wieku od 18 do 75 roku życia, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, które złożyły wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.

 

OWU/SWU Sprawna Pomoc OK – pobierz

Wniosek do wypłaty świadczenia Sprawna Pomoc OK – pobierz

Formularz Capital Service Wskazanie uposażonych Metlife – pobierz

Umowa Sprawna Pomoc OK, w razie wypadku obejmuje:

1. Świadczenie w przypadku złamań i oparzeń wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW) do 5 000 zł

2. Stałą, miesięczną rentę wypłacaną przez 12 miesięcy w przypadku wystąpienia min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW w wysokości 1 000 zł lub jednorazową wypłatę całości renty w wysokości 12 000 zł

3. Wsparcie Rehabilitacyjne do maksymalnej kwoty 2000 zł na zdarzenie, w tym:

 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji
 • zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • transport medyczny
 • dostęp do infolinii medycznej.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ochrony ubezpieczeniowej w ramach Indywidualnego ubezpieczenia na życie „Sprawna Pomoc OK” udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (MetLife). Ochrony ubezpieczeniowej w ramach Grupowej Umowy Ubezpieczenia Wsparcie Rehabilitacyjne udziela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (AWP). Przed zawarciem i przystąpieniem do ww. umów należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w tym zakresem świadczeń i limitów usług oraz z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności MetLife i AWP znajdującymi się w warunkach ubezpieczenia, dostępnych u Doradcy Kredyt OK oraz na www.metlife.pl i www.kredytok.pl


Pakiet na Życie OK

Pakiet na Życie OK to wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Z ochrony ubezpieczeniowej mogą skorzystać osoby w wieku od 18 do 75 roku życia, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, które złożyły wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.

 

OWU Ochrona Pakiet na Życie OK – pobierz

Wniosek do wypłaty świadczenia Pakiet na Życie OK – pobierz

Formularz Capital Service Wskazanie uposażonych Metlife – pobierz

Umowa Pakiet na Życie OK obejmuje:

1. Świadczenie na wypadek śmierci:

 • wysokie sumy ubezpieczenia – łącznie nawet do 70 000 zł (w najwyższym wariancie ochrony)
 • wypłata świadczenia w przypadku śmierci, jak również śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz wypadku komunikacyjnego
 • możliwość uposażenia osób spoza rodziny
 • świadczenie nie wchodzi do masy spadkowej i jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn

2. Świadczenie z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy:

 • dodatkowe środki na życie lub spłatę zobowiązań w sytuacji utraty możliwości zarobkowania
 • jednorazowa wypłata świadczenia
 • świadczenie niezależne od zasiłków i renty z ZUS

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ochrony ubezpieczeniowej w ramach Indywidualnego ubezpieczenia na życie „Pakiet na Życie OK” udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (MetLife). Przed zawarciem i przystąpieniem do ww. umów należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w tym zakresem świadczeń i limitów usług oraz z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności MetLife znajdującymi się w warunkach ubezpieczenia, dostępnych u Doradcy Kredyt OK oraz na www.metlife.pl i www.kredytok.pl


Pakiet Medyczny OK

Z Pakietów Medycznych OK mogą skorzystać osoby w wieku 18-80 lat, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, które złożyły wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.

 

 

OWU Pakiet Medyczny OK – pobierz

Wniosek do wypłaty świadczenia Pakiet Medyczny – pobierz

Dzięki Pakietom Medycznym OK, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zyskujesz:

1. Szybki dostęp do usług medycznych dostępnych na terenie całej Polski
2. Całodobowy dostęp do informacji medycznej 7 dni w tygodniu
3. Dostęp do lekarzy doraźnej opieki medycznej i specjalistów
4. Refundację i dostarczenie leków zaordynowanych przez lekarza
5. Pomoc pielęgniarki lub fizjoterapeuty w miejscu pobytu
6. Transport medyczny z i do placówki medycznej oraz między placówkami medycznymi
7. Organizację sprzętu rehabilitacyjnego
8. W przypadku pobytu w szpitalu- wypłata świadczeń finansowych


Ochrona Życia i Zdrowia

Ochrona Życia i Zdrowia to wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach nawet do 10 000 zł! Oferta przeznaczona jest dla osób w wieku 18-80 lat, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, które złożyły wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.

 

 

OWU Ochrona Życia i Zdrowie – pobierz

Wniosek do wypłaty świadczenia Ochrona Życia i Zdrowia – pobierz

Dzięki Ochronie Życia i Zdrowia zyskujesz:

1. Ochronę ubezpieczeniową 365 dni w roku, 24 godziny do dobę
2. Możliwość wypłaty świadczenia w razie śmaierci Ubezpieczonego lub śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
3. Możliwość wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy – dla Ubezpieczonych do 75. roku życia
4. Możliwość wypłaty świadczenia z tytułu inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego wypadku – dla Ubezpieczonych powyżej 75. roku życia

 

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88