Zapraszamy do naszego zespołu! Już dziś możesz dowiedzieć się jak wygląda codzienna praca Doradcy Klienta KredytOK. Nasi pracownicy opowiadają o obsłudze Klienta w oddziale, monitoringu spłat, obsłudze zgłoszeń w terenie, działaniach marketingowych, raportowaniu i obsłudze biura.

Dowiedz się więcej o naszej firmie:
Kliknij i otwórz wirtualny spacer po oddziale KredytOK. 
Kliknij i sprawdź aktualne oferty pracy KredytOK. 

 

OBSŁUGA KLIENTA W ODDZIALE – Monika Łukaszewska – OT Szczytno
Podstawowym obowiązkiem każdego doradcy podczas pracy w oddziale jest bieżąca obsługa klienta. W zakres tej obsługi wchodzą różne operacje:
– pierwszy etap to pozyskiwanie klienta, prezentacji oferty, dobieranie produktów odpowiadających na potrzeby klienta, zawieranie umowy oraz wypłata środków.
– oprócz tego do zadań doradcy należy obsługa zgłoszeń z zapytaniem o pożyczkę pojawiających się w systemie. Konieczny jest telefoniczny kontakt z klientem i wprowadzenie wniosku w celu weryfikacji oferty dla klienta.
– w czasie kiedy nie ma klientów w biurze, doradcy również telefonicznie kontaktują się ze stałymi klientami aby zaproponować im nowe oferty.
– w biurze pojawiają się w ciągu dnia również klienci, którzy chcą uregulować swoje płatności. Zadaniem doradcy jest poinformowanie klienta o wysokości koniecznej wpłaty oraz przyjęcie gotówki od klienta.

MONITORING SPŁAT – Joanna Suska – OT Ostrów Mazowiecka
Kolejnym z zadań Doradcy jest monitorowanie spłat i dbanie o niski poziom zaległości udzielonych pożyczek. Kontaktujemy się z klientami, którzy zalegają ze spłatą, aby ustalić termin uregulowania należności. Zawsze próbujemy znaleźć optymalne rozwiązanie ułatwiające klientom spłatę zaległości. Jeśli klient ze względu na swoją sytuację nie jest w stanie przybyć ze spłatą do oddziału – w wyjątkowych sytuacjach jest możliwe dokonanie wpłaty w miejscu zamieszkania lub w pracy. Zdarzają się sytuacje, kiedy kontakt z klientem jest mocno utrudniony i musimy wtedy dołożyć wszelkich starań aby znaleźć alternatywne źródła kontaktu.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE – Monika Urbanowicz OT Suwałki
Aby zadbać o sukces biura konieczne jest prowadzenie akcji marketingowych, które spowodują napływ nowych klientów. W tym zakresie prowadzimy szerokie spektrum działań. W pierwszej kolejności konieczne jest przygotowanie planu marketingowego – aby działania przynosiły oczekiwane efekty. Po za klasycznymi działaniami typu plakatowanie czy ulotkowanie podejmujemy również inne działania marketingowe – dostosowane do lokalnych możliwości i uwarunkowań.

 

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ W TERENIE – Katarzyna Sułek OT Puławy
Klienci nasi mogą być obsługiwani również w miejscu zamieszkania. Proces rozpoczyna się od kontaktu telefonicznego i umówienia wizyty. Podczas takiej wizyty informujemy klienta o szczegółowych warunkach udzielania pożyczki i jeśli klient dalej podtrzymuje zainteresowanie produktem spisujemy wszystkie dane. Po powrocie do oddziału wprowadzamy zebrane informacje do systemu i informujemy klienta telefonicznie o wyniku weryfikacji , jeśli klient jest nadal zainteresowany proponowaną przez Spółkę kwotą spotykamy się z klientem pod adresem zamieszkania lub w placówce KREDYT OK .

 

RAPORTOWANIE – Joanna Prukop OT Koszalin
Nasza praca rozliczana jest w oparciu o różne wskaźniki. W związku z tym do naszych obowiązków należy również raportowanie postępów naszej pracy. Pierwszy raport związany m.in. ze stanem monitoringu oraz zaplanowanymi spotkaniami z klientami wysyłamy przed otwarciem biura. W trakcie dnia raportujemy m.in. realizację przychodu oraz planu miesięcznego. Rozliczamy się również z wykonanych działań marketingowych.

 

 

OBSŁUGA BIURA – Anna Piluch OT Sochaczew
Przed otwarciem naszych biur dla klientów dbamy również o to, aby wyglądały one czysto i przyjemnie. Do naszych obowiązków należy m.in. dbanie o odpowiednią ekspozycję materiałów reklamowych. Raz w miesiącu zmieniamy plakaty, a na bieżąco kontrolujemy dostępność ulotek. Przygotowujemy teczki na dokumenty dla klientów oraz inne materiały promocyjne. Jeśli danego dnia dużo klientów dokonuje spłat – nadmiar gotówki musimy przekazać do banku. Raz na dwa tygodnie trzeba również przygotować wysyłkę dokumentów do centrali. Ponieważ samochód służbowy to nasze mobilne biuro – dbamy o jego ład i porządek.

 

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88