close menu menu

Obligacje serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. – obowiązkowy przedterminowy wykup

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 3/2019 Zarządu Spółki z dnia 07 stycznia 2019 r., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A.zawiadamia o obowiązkowym przedterminowym wykupie 8 080 (słownie: ośmiu tysięcy osiemdziesięciu) sztuk obligacji serii L, który nastąpi w dniu  31.07.2020 roku.