Informacje ogólne o spółce CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna

DANE PODSTAWOWE:
CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna
ul. Janusza Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
NIP: 758-235-17-11
REGON: 145914495

DANE DOTYCZĄCE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO:
• wysokość kapitału zakładowego: 4.000.000,00 zł
• kapitał zakładowy w całości opłacony

DANE SĄDU REJESTROWEGO:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000407127

Statut spółki CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna  pobierz

Komunikaty dla Akcjonariuszy
Data dodania Temat Treść komunikatu
 05.03.2021 Informacja o odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Service S.A. W dniu 03 marca 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Service S.A. (dalej: „NWZ”). W zgromadzeniu wzięli udział wszyscy akcjonariusze reprezentujący łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki.
czytaj dalej>>
 16.02.2021 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Service S.A. Zarząd spółki Capital Service Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce (dalej jako „Spółka”), nr KRS: 0000407127, działając zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 03 marca 2021 roku na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
czytaj dalej>>
 25.09.2020 Informacja o wezwaniu Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Capital Service S.A.  Zarząd spółki Capital Service S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce (dalej: „Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym udostępnia informację o wezwaniu Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
czytaj dalej>>
Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88