2112.2015

Zmiany w organach spółki CAPITAL SERVICE S.A.

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. informuje, że Pan Kazimierz Dziełak – dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 21.12.2015 r. W związku z powyższym – w dniu 21.12.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania Pana Adama Kuszyka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i powierzenia Panu Adamowi Kuszykowi funkcji Prezesa Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. Tym samym, począwszy od dnia 21.12.2015 r. Prezesem Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. jest Pan Adam Kuszyk.

W dniu 21.12.2015 r. skład Rady Nadzorczej CAPITAL SERVICE S.A. również uległ zmianie i aktualnie wygląda następująco:

Adam Kowalczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Filipiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Saturnin Kozioł – Członek Rady Nadzorczej
Jadwiga Suchecka – Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Dziełak – Członek Rady Nadzorczej

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88