close menu menu

Nasze Wartości

Spółka działając zgodnie z zasadami etyki i standardami branży finansowej dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług była zawsze na wysokim poziomie. Profesjonalny zespół specjalistów, a także cyklicznie wprowadzane i aktualizowane procedury pozwalają optymalizować jakość obsługi klienta i współpracy z kontrahentami.

Jako Członek ZPF, CAPITAL SERVICE S.A. przyjęła i stosuje Zasady Dobrych Praktyk, upowszechniając ich treść wśród klientów i kontrahentów, co świadczy o transparentności naszych działań. Każdy klient, partner biznesowy w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawidłowości stosowanych przez CAPITAL SERVICE S.A. praktyk biznesowych, ma możliwość złożenia do Komisji Etyki lub Rzecznika Etyki skargi (wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie dotyczącej możliwości naruszenia ZDP). Więcej informacji na temat ZDP jak i zasad postępowania przed Komisją Etyki, Rzecznikiem Etyki znajduje się w zakładce  ZPF.

Jako nadrzędne cele stawiamy sobie:

– ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonowania procesów
– badanie potrzeb i wymagań klientów
– analizę ekonomiczną podejmowanych działań
– spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa powierzonych nam danych zgodnie z krajowym i europejskim porządkiem prawnym
– systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników