Centrala CSSASpółka działając zgodnie z zasadami etyki i standardami branży finansowej dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług była zawsze na wysokim poziomie. Profesjonalny zespół specjalistów, a także cyklicznie wprowadzane i aktualizowane procedury pozwalają optymalizować jakość obsługi klienta i współpracy z kontrahentami.

Jako Członek ZPF, CAPITAL SERVICE S.A. przyjęła i stosuje Zasady Dobrych Praktyk, upowszechniając ich treść wśród klientów i kontrahentów, co świadczy o transparentności naszych działań. Każdy klient, partner biznesowy w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawidłowości stosowanych przez CAPITAL SERVICE S.A. praktyk biznesowych, ma możliwość złożenia do Komisji Etyki lub Rzecznika Etyki skargi (wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie dotyczącej możliwości naruszenia ZDP). Więcej informacji na temat ZDP jak i zasad postępowania przed Komisją Etyki, Rzecznikiem Etyki znajduje się w zakładce  ZPF.

Jako nadrzędne cele stawiamy sobie:

  • ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonowania procesów
  • badanie potrzeb i wymagań klientów
  • analizę ekonomiczną podejmowanych działań
  • spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa powierzonych nam danych zgodnie z krajowym i europejskim porządkiem prawnym
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników
Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500