close menu menu

O firmie

Capital Service S.A.

CAPITAL SERVICE S.A od 1999 roku realizuje finansowe potrzeby Klientów. Specjalizuje się w udzielaniu pożyczek ratalnych pod marką własną KredytOK. Produkty oferowane przez Spółkę systematycznie zyskują popularność na rynku consumer finance, dzięki kompetencjom i zaangażowaniu wszystkich Pracowników, a także wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w obsłudze Klientów. Misją Capital Service S.A. jest dywersyfikacja sprzedaży w kierunku online, contact center i modeli hybrydowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w finansach.

Capital Service S.A. od lat działa zgodnie z zasadami etyki i standardami branży finansowej. Spółka wpisana jest do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: RIP 000123. Spółka stale koncentruje się na potrzebach i wymaganiach Klientów, optymalizując procesy sprzedaży i obsługi w celu ciągłego podnoszenia konkurencyjności świadczonych usług. Jako Członek ZPF Capital Service S.A. stosuje Zasady Dobrych Praktyk, upowszechniając ich treść wśród Klientów i Kontrahentów, co tylko pokazuje jak ceniona jest najwyższa jakość usług . Spółka znajduję się również w gronie pracodawców zrzeszonych wokół „Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji”, a tym samym zapewnia przyszłym i obecnym kandydatom profesjonalny proces rekrutacyjny.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Kazimierz Dziełak

Prezes Zarządu

Doświadczony i kreatywny menadżer. Studiował zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez wiele lat z powodzeniem zarządza CAPITAL SERVICE. Aktualnie, jako Prezes Zarządu odpowiada za wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania Spółki – sprzedaż, windykację należności, finanse, projektowanie produktów, usług Spółki, prace rozwojowe. Twórca silnej i rozpoznawalnej na rynku finansów osobistych marki KredytOK. Posiada 6-letnie doświadczenie na rynku bankowym (partner zarządzający oddziałem jednego z banków) oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu podmiotu na rynku usług finansowych.

Adam Kowalczuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Kapitałowego Sp. z o.o. w Białymstoku oraz Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Stekop S.A. w Warszawie. Adam Kowalczuk jest związany z grupą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1995r. Pełni funkcję Dyrektora Finansowego grupy PFRR oraz Dyrektora Zarządzającego funduszem kapitałowym (VC).

Michał Musielak

Członek Rady Nadzorczej

Prawnik i finansista – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Licencjonowany doradca podatkowy (2005). Ściśle związany z branżą finansową od roku 1999, w tym na kierowniczych stanowiskach w instytucjach finansowych nadzorowanych przez dawną KPWiG i KNF.Był Oficjalnym Przedstawicielem Związku Banków Polskich w Grupie VAT Europejskiej Federacji Bankowej w trakcie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jako jeden z nielicznych doradców podatkowych otrzymał Odznakę Honorową ZBP za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej bankowości (2012). Od roku 2012 udziałowiec oraz prezes Arena Advisory, świadczącej usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe, doradztwa biznesowego oraz transformacji cyfrowej.

Adam Kuszyk

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Menadżerskich studiów podyplomowych w SGH w Warszawie, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (the Institute of Internal Auditors), biegły rewident. Od 2011 do połowy 2014 r. Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu holdingu informatyczno – mediowego SMT S.A. Wcześniej m.in. Dyrektor Finansowy Rolmex S.A. dominującego akcjonariusza Indykpol S.A. Menadżer w Agora S.A. (holding mediowy), Deloitte oraz BDO. Z Capital Service S.A. związany od 2014 r.; od grudnia 2015 r. do października 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Aktualnie udziałowiec i Wiceprezes Zarządu w spółce Trend Capital sp. z o.o. oferującej usługi finansowania biznesu, odpowiedzialny za zarządzanie strategią rozwoju i ryzykiem kredytowym.

Poznaj naszą historię

 1. LIPIEC CAPITAL SERVICE S.A. wstąpiła w szeregi Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności.
 2. MAJ Capital Service S.A. jest Małą Instytucją Płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru Usług Płatniczych pod numerem MIP 140/2022
 3. CZERWIEC Uruchomienie w 100% zdalnego modelu udzielania produktów finansowych i obsługi Klienta
 4. CZERWIEC Wprowadzenie oferty KredytOK w głównych sieciach brokerskich w Polsce
 5. PAŹDZIERNIK 100 Oddział KredytOK w Polsce!
 6. CZERWIEC Debiut Capital Service S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych – rynek obligacji Catalyst
 7. Kwiecień Przystąpienie do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 8. KWIECIEŃ Przekształcenie przedsiębiorcy w Spółkę Akcyjną – CAPITAL SERVICE S.A.
 9. MARZEC Powstanie marki Kredyt OK
 10. STYCZEŃ Uruchomienie Działu Contact Center
 11. MAJ Wprowadzenie własnego produktu pożyczkowego
 12. WRZESIEŃ Rozpoczęcie działalności firmy