close menu menu

O firmie

Capital Service S.A.

CAPITAL SERVICE S.A od 1999 roku realizuje finansowe potrzeby Klientów. Specjalizuje się w udzielaniu pożyczek ratalnych pod marką własną KredytOK. Produkty oferowane przez Spółkę systematycznie zyskują popularność na rynku consumer finance, dzięki kompetencjom i zaangażowaniu wszystkich Pracowników, a także wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w obsłudze Klientów. Misją Capital Service S.A. jest dywersyfikacja sprzedaży w kierunku online, contact center i modeli hybrydowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w finansach.

Capital Service S.A. od lat działa zgodnie z zasadami etyki i standardami branży finansowej. Spółka wpisana jest do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: RIP 000123. Spółka stale koncentruje się na potrzebach i wymaganiach Klientów, optymalizując procesy sprzedaży i obsługi w celu ciągłego podnoszenia konkurencyjności świadczonych usług. Jako Członek ZPF Capital Service S.A. stosuje Zasady Dobrych Praktyk, upowszechniając ich treść wśród Klientów i Kontrahentów, co tylko pokazuje jak ceniona jest najwyższa jakość usług . Spółka znajduję się również w gronie pracodawców zrzeszonych wokół „Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji”, a tym samym zapewnia przyszłym i obecnym kandydatom profesjonalny proces rekrutacyjny.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Kazimierz Dziełak

Prezes Zarządu

Doświadczony i kreatywny menadżer. Studiował zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez wiele lat z powodzeniem zarządza CAPITAL SERVICE. Aktualnie, jako Prezes Zarządu odpowiada za wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania Spółki – sprzedaż, windykację należności, finanse, projektowanie produktów, usług Spółki, prace rozwojowe. Twórca silnej i rozpoznawalnej na rynku finansów osobistych marki KredytOK. Posiada 6-letnie doświadczenie na rynku bankowym (partner zarządzający oddziałem jednego z banków) oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu podmiotu na rynku usług finansowych.

Adam Kowalczuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Kapitałowego Sp. z o.o. w Białymstoku oraz Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Stekop S.A. w Warszawie. Adam Kowalczuk jest związany z grupą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1995r. Pełni funkcję Dyrektora Finansowego grupy PFRR oraz Dyrektora Zarządzającego funduszem kapitałowym (VC).

Jadwiga Suchecka

Członek Rady Nadzorczej

Ekonomistka z bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywała pracując w zakładach produkcyjnych na stanowisku ekonomisty, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym, następnie zaś w Banku PKO BP o/Ostrołęka. Począwszy od 1985r. do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą. Od roku 1987 zasiada w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Dom Handlowy „KUPIEC” w Ostrołęce, pełniąc funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Adam Kuszyk

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Menadżerskich studiów podyplomowych w SGH w Warszawie, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (the Institute of Internal Auditors), biegły rewident. Od 2011 do połowy 2014 r. Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu holdingu informatyczno – mediowego SMT S.A. Wcześniej m.in. Dyrektor Finansowy Rolmex S.A. dominującego akcjonariusza Indykpol S.A. Menadżer w Agora S.A. (holding mediowy), Deloitte oraz BDO. Z Capital Service S.A. związany od 2014 r.; od grudnia 2015 r. do października 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Aktualnie udziałowiec i Wiceprezes Zarządu w spółce Trend Capital sp. z o.o. oferującej usługi finansowania biznesu, odpowiedzialny za zarządzanie strategią rozwoju i ryzykiem kredytowym.

Poznaj naszą historię

 1. LIPIEC CAPITAL SERVICE S.A. wstąpiła w szeregi Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności.
 2. MAJ Capital Service S.A. jest Małą Instytucją Płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru Usług Płatniczych pod numerem MIP 140/2022
 3. CZERWIEC Uruchomienie w 100% zdalnego modelu udzielania produktów finansowych i obsługi Klienta
 4. CZERWIEC Wprowadzenie oferty KredytOK w głównych sieciach brokerskich w Polsce
 5. PAŹDZIERNIK 100 Oddział KredytOK w Polsce!
 6. CZERWIEC Debiut Capital Service S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych – rynek obligacji Catalyst
 7. Kwiecień Przystąpienie do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 8. KWIECIEŃ Przekształcenie przedsiębiorcy w Spółkę Akcyjną – CAPITAL SERVICE S.A.
 9. MARZEC Powstanie marki Kredyt OK
 10. STYCZEŃ Uruchomienie Działu Contact Center
 11. MAJ Wprowadzenie własnego produktu pożyczkowego
 12. WRZESIEŃ Rozpoczęcie działalności firmy