close menu menu

O firmie

Polityka jakości

CAPITAL SERVICE S.A. jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (dalej: „ZPF”). Związek obecnie zrzesza kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, współtworzy wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego. Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym, wyznaczanie wysokich standardów, wzajemny szacunek oraz poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Członkowie ZPF, zobowiązani są przestrzegać Zasad Dobrych Praktyk.

Jako Członek ZPF, CAPITAL SERVICE S.A. przyjęła i stosuje Zasady Dobrych Praktyk, upowszechniając ich treść wśród klientów i kontrahentów, co świadczy o transparentności naszych działań. Każdy klient, partner biznesowy w przypadku posiadania wątpliwości, co do prawidłowości stosowanych przez CAPITAL SERVICE S.A. praktyk biznesowych, ma możliwość złożenia do Komisji Etyki lub Rzecznika Etyki skargi (wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie dotyczącej możliwości naruszenia ZDP). Na pierwszym miejscu stawiamy jakość, a nadrzędne cele, które sobie wyznaczamy to: - ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonowania procesów - badanie potrzeb i wymagań klientów - analiza ekonomiczna podejmowanych działań - spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa powierzonych nam danych zgodnie z krajowym i europejskim porządkiem prawnym - systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników

Zarząd i Rada Nadzorcza

Kazimierz Dziełak

Prezes Zarządu

Doświadczony i kreatywny menadżer. Studiował zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez wiele lat z powodzeniem zarządza CAPITAL SERVICE. Aktualnie, jako Prezes Zarządu odpowiada za wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania Spółki – sprzedaż, windykację należności, finanse, projektowanie produktów, usług Spółki, prace rozwojowe. Twórca silnej i rozpoznawalnej na rynku finansów osobistych marki KredytOK. Posiada 6-letnie doświadczenie na rynku bankowym (partner zarządzający oddziałem jednego z banków) oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu podmiotu na rynku usług finansowych.

Adam Kowalczuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Kapitałowego Sp. z o.o. w Białymstoku oraz Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Stekop S.A. w Warszawie. Adam Kowalczuk jest związany z grupą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1995r. Pełni funkcję Dyrektora Finansowego grupy PFRR oraz Dyrektora Zarządzającego funduszem kapitałowym (VC).

Jadwiga Suchecka

Członek Rady Nadzorczej

Ekonomistka z bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywała pracując w zakładach produkcyjnych na stanowisku ekonomisty, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym, następnie zaś w Banku PKO BP o/Ostrołęka. Począwszy od 1985r. do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą. Od roku 1987 zasiada w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Dom Handlowy „KUPIEC” w Ostrołęce, pełniąc funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Adam Kuszyk

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Menadżerskich studiów podyplomowych w SGH w Warszawie, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (the Institute of Internal Auditors), biegły rewident. Od 2011 do połowy 2014 r. Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu holdingu informatyczno – mediowego SMT S.A. Wcześniej m.in. Dyrektor Finansowy Rolmex S.A. dominującego akcjonariusza Indykpol S.A. Menadżer w Agora S.A. (holding mediowy), Deloitte oraz BDO. Z Capital Service S.A. związany od 2014 r.; od grudnia 2015 r. do października 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Aktualnie udziałowiec i Wiceprezes Zarządu w spółce Trend Capital sp. z o.o. oferującej usługi finansowania biznesu, odpowiedzialny za zarządzanie strategią rozwoju i ryzykiem kredytowym.

Poznaj naszą historię

  1. CZERWIEC Uruchomienie w 100% zdalnego modelu udzielania produktów finansowych i obsługi Klienta
  2. CZERWIEC Wprowadzenie oferty KredytOK w głównych sieciach brokerskich w Polsce
  3. PAŹDZIERNIK 100 Oddział KredytOK w Polsce!
  4. CZERWIEC Debiut CAPITAL SERVICE S.A. na rynku Catalyst
  5. Kwiecień Przystąpienie do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
  6. KWIECIEŃ Przekształcenie przedsiębiorcy w Spółkę Akcyjną – CAPITAL SERVICE S.A.
  7. MARZEC Powstanie marki Kredyt OK
  8. STYCZEŃ Uruchomienie Działu Contact Center
  9. MAJ Wprowadzenie własnego produktu pożyczkowego
  10. WRZESIEŃ Rozpoczęcie działalności firmy