close menu menu

Rada Nadzorcza

Adam Kowalczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Kapitałowego Sp. z o.o. w Białymstoku oraz Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Stekop S.A. w Warszawie. Adam Kowalczuk jest związany z grupą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1995r. Pełni funkcję Dyrektora Finansowego grupy PFRR oraz Dyrektora Zarządzającego funduszem kapitałowym (VC).

Adam Kuszyk – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Menadżerskich studiów podyplomowych w SGH w Warszawie, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (the Institute of Internal Auditors), biegły rewident. Od 2011 do połowy 2014 r. Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu holdingu informatyczno – mediowego SMT S.A. Wcześniej m.in. Dyrektor Finansowy Rolmex S.A. dominującego akcjonariusza Indykpol S.A. Menadżer w Agora S.A. (holding mediowy), Deloitte oraz BDO. Z Capital Service S.A. związany od 2014 r.; od grudnia 2015 r. do października 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Aktualnie udziałowiec i Wiceprezes Zarządu w spółce Trend Capital sp. z o.o. oferującej usługi finansowania biznesu, odpowiedzialny za zarządzanie strategią rozwoju i ryzykiem kredytowym.

Michał Musielak – Członek Rady Nadzorczej

Prawnik i finansista – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Licencjonowany doradca podatkowy (2005). Ściśle związany z branżą finansową od roku 1999, w tym na kierowniczych stanowiskach w instytucjach finansowych nadzorowanych przez dawną KPWiG i KNF. Pracował w dziale prawnym w domu maklerskim, pełnił funkcję kontrolera podatkowego w banku amerykańskim oraz kierował departamentem podatkowym w międzynarodowym banku. Był Oficjalnym Przedstawicielem Związku Banków Polskich w Grupie VAT Europejskiej Federacji Bankowej w trakcie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jako jeden z nielicznych doradców podatkowych otrzymał Odznakę Honorową ZBP za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej bankowości (2012). Od roku 2012 udziałowiec oraz prezes Arena Advisory, świadczącej usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe, doradztwa biznesowego oraz transformacji cyfrowej.