close menu menu

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd Capital Service S.A. informuje o przyjęciu, z dniem 30 czerwca 2023 roku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.  Zgodnie z treścią dokumentu, Capital Service S.A. udostępnia w załączeniu oświadczenie Zarządu w przedmiocie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

Oświadczenie o stosowaniu ZŁK

Uchwała Rady Nadzorczej ocena stosowania ZŁK