1612.2016

Wykup obligacji serii F1

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 9 grudnia 2016 r. Emitent dokonał wykupu 3500 (trzech tysięcy pięciuset) obligacji serii F1 oraz terminowej wypłaty odsetek od ww. obligacji, zgodnie z harmonogramem przyjętym w warunkach emisji. Obligacje zostały wyemitowane (przydzielone) przez Spółkę 9 grudnia 2015 r. W związku z powyższym Spółka nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu obligacji serii F1.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88