2702.2017

Wykup obligacji serii A (CSV0217)

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 lutego 2017 r. Emitent wykupił, terminowo i zgodnie z warunkami emisji, 2880 obligacji serii A (cała seria), które zostały wyemitowane (przydzielone) przez Spółkę 24 lutego 2015 r.

Przedmiotowe obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.880.000,00 zł były zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod numerem ISIN PLCPLSV00015 oraz notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88