1107.2017

Wykup obligacji serii B i C

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 10 lipca 2017 r. Emitent dokonał wykupu odpowiednio 2160 (dwóch tysięcy stu sześćdziesięciu) sztuk obligacji serii B oraz 1050 (tysiąca pięćdziesięciu) sztuk obligacji serii C oraz terminowej wypłaty odsetek od ww. obligacji, zgodnie z harmonogramem przyjętym w warunkach ich emisji. Obligacje obu serii zostały przydzielone 10 lipca 2015 roku. W związku z terminowym wypełnieniem obowiązków wynikających z warunków emisji ww. obligacji, Spółka nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu obligacji serii B i C.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88