3001.2018

Obligacje serii I – informacja o wartości

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I ogłasza, iż:
1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi:4 691 757,53 zł (wg stanu na dzień 29.01.2018: 6 974 638,29 zł).

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 19 497 497,67 zł w tym:
– pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni,
– pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni.

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowana) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:

Pożyczki nieprzeterminowane
i  przeterminowane maksymalnie do 7 dni
Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni Razem
KAPITAŁ 13 401 343,35 zł 6 096 154,32 zł 19 497 497,67 zł
PROWIZJE 9 631 333,80 zł 3 974 083,60 zł 13 605 417,40 zł
ODSETKI 1 212 770,11 zł 470 418,17 zł 1 683 188,28 zł
ODSETKI KARNE 230,60 zł 173 734,95 zł 173 965,55 zł
ŁĄCZNIE DO SPŁATY 24 245 677,86 zł 10 714 391,04 zł 34 960 068,90 zł

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii I wg stanu na dzień 31.12.2017 r.: 20 000 000,00 zł.

Załącznik: Informacja Zarządu.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88