3101.2018

Obligacje serii I – raport z wyceny

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I przedstawia Obligatariuszom raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego stanowiącego zabezpieczenie emisji obligacji serii I CAPITAL SERVICE S.A., będący jednokrotną aktualizacją wycen.

Załącznik: raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego stanowiącego zabezpieczenie emisji obligacji serii I.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88