2906.2018

Obligacje serii I – Informacja o wskaźniku zadłużenia netto

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. przedstawia do wiadomości Obligatariuszy obligacji serii I, iż wysokość wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych, obliczonego na podstawie zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania rocznego za 2017 rok wynosi 2,32. W związku z powyższym kowenanty określone w warunkach emisji obligacji serii Izostały zachowane.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88