0506.2018

Zmiany w organach spółki CAPITAL SERVICE S.A.

Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. informuje o zmianach w składzie organów spółki. W dniu 23 maja 2018 r. Walne Zgromadzenie spółki Capital Service S.A. podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Kazimierza Dziełaka – Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie podjęta została uchwała o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dziełaka.

Aktualnie skład Rady Nadzorczej Capital Service S.A. jest następujący:
Adam Kowalczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jadwiga Suchecka – Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Dziełak – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 4 czerwca br. zmianie uległ również skład Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A. Obecnie skład osobowy wygląda następująco:
Adam Kuszyk – Prezes Zarządu
Kazimierz Dziełak – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Jędrzejczyk – Członek Zarządu

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88