3007.2018

Obligacje serii I – informacja o wartości przedmiotu zastawu

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I informuje, iż:

1.Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 30.06.2018 wynosi 733 267,95 zł

2.Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 30.06.2018 wynosi 13 382 913,44 zł, w tym:

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 5 489 480,11 zł

b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 7 893 433,33 zł

3.Szacowana wartość nominalna (niedyskontowana) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 30.06.2018:

Pożyczki nieprzeterminowane
i  przeterminowane maksymalnie do 7 dni
Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni Razem
KAPITAŁ 5 489 480,11 zł 7 893 433,33 zł 13 382 913,44 zł
PROWIZJE 2 862 747,78 zł 4 927 835,00 zł 7 790 582,78 zł
ODSETKI 343 674,40 zł 580 322,19 zł 923 996,59 zł
ODSETKI KARNE 34,91 zł 304 476,24 zł 304 511,15 zł
ŁĄCZNIE DO SPŁATY 8 695 937,20 zł 13 706 066,76 zł 22 402 003,96 zł

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii I wg stanu na dzień 30.06.2018: 10 509 000,00 zł. Wartość istniejących obligacji po obsłużeniu obowiązkowego przedterminowego wykupu przypadającego w Dniu Wypłaty Odsetek za 4 okres odsetkowy (obsługa miała miejsce w pierwszym dniu roboczym po 30 czerwca 2018 r. tj. 2 lipca 2018 r.) wynosi 6 231 000,00 zł.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88