Adam Kowalczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Kapitałowego Sp. z o.o. w Białymstoku oraz Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Stekop S.A. w Warszawie, Lumiere Sp. z o.o. w Białymstoku, ABZ Consulting Sp. z o.o. w Warszawie, PCD Bia-Net Sp. z o.o. w Białymstoku. Adam Kowalczuk jest związany z grupą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1995r. Pełni funkcję Dyrektora Finansowego grupy PFRR oraz Dyrektora Zarządzającego funduszem kapitałowym (VC).

Tomasz Filipiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Finanse i Bankowość. Od 1995 roku zdobywał doświadczenie jako analityk finansowy, pracując m.in. dla HSBC G&A Securities Polska S.A., Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Pioneer PTE S.A. Od 2001 roku zarządzał aktywami – początkowo w Pekao Pioneer PTE S.A., od 2005 w Millennium TFI S.A., od 2007 do 2009 roku w DWS TFI S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 900). Członek Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A., Arteria S.A., Lark.pl S.A. Od 2012 r. współwłaściciel firmy doradczej InvestSight.

Artur Saturnin Kozioł – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoły Głównej Handlowej). Doświadczenie zdobywał pracując na stanowisku dyrektora w PKO BP S.A., NBP, Banku Turystyki S.A., Raiffeisen – Centrobanku S.A., Banku Śląskim S.A., następnie zaś na stanowisku prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego w BSK Leasing S.A., dyrektora zarządzającego i współwłaściciela w Krakowskim Instytucie Technologii Sp. z o. o. oraz Fintech Sp. z o. o., jak również na stanowisku Prezesa Zarządu AmerBrokers S.A.

Jadwiga Suchecka – Członek Rady Nadzorczej

Ekonomistka z bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywała pracując w zakładach produkcyjnych na stanowisku ekonomisty, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym, następnie zaś w Banku PKO BP o/Ostrołęka. Począwszy od 1985r. do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą. Od roku 1987 zasiada w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Dom Handlowy „KUPIEC” w Ostrołęce, pełniąc funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Kazimierz Dziełak – Członek Rady Nadzorczej

Doświadczony i kreatywny menadżer. Studiował  zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Nieprzerwanie od 1999 do 2015 roku skutecznie zarządzał spółką akcyjną CAPITAL SERVICE. Twórca silnej i rozpoznawalnej na rynku finansów osobistych marki KredytOK. Posiada 6-letnie doświadczenie na rynku bankowym (partner zarządzający oddziałem jednego z banków) oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu podmiotu na rynku usług finansowych.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88