Adam Kowalczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Kapitałowego Sp. z o.o. w Białymstoku oraz Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Stekop S.A. w Warszawie, Lumiere Sp. z o.o. w Białymstoku, ABZ Consulting Sp. z o.o. w Warszawie, PCD Bia-Net Sp. z o.o. w Białymstoku. Adam Kowalczuk jest związany z grupą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1995r. Pełni funkcję Dyrektora Finansowego grupy PFRR oraz Dyrektora Zarządzającego funduszem kapitałowym (VC).

Jadwiga Suchecka – Członek Rady Nadzorczej

Ekonomistka z bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywała pracując w zakładach produkcyjnych na stanowisku ekonomisty, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym, następnie zaś w Banku PKO BP o/Ostrołęka. Począwszy od 1985r. do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą. Od roku 1987 zasiada w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Dom Handlowy „KUPIEC” w Ostrołęce, pełniąc funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Grzegorz Dziełak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004 – 2006 pracował w Vittera Development Polska sp. z o.o. w Dziale Prawnym. Od stycznia 2007 r. do lutego 2018 r. pracował jako prawnik i tłumacz języka niemieckiego w Kancelarii R. Podświadek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k. Obecnie pracuje  na własny rachunek  m.in. jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88