Adam Kuszyk – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Menadżerskich studiów podyplomowych w SGH w Warszawie, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (the Institute of Internal Auditors), biegły rewident. Od 2011 do połowy 2014 r. Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu holdingu informatyczno – mediowego SMT S.A. Wcześniej m.in. Dyrektor Finansowy Rolmex S.A. dominującego akcjonariusza Indykpol S.A. Menadżer w Agora S.A. (holding mediowy), Deloitte oraz BDO.

 

Kazimierz Dziełak – Wiceprezes Zarządu

Doświadczony i kreatywny menadżer. Studiował zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Nieprzerwanie od 1999 do 2015 roku skutecznie zarządzał spółką akcyjną CAPITAL SERVICE. Twórca silnej i rozpoznawalnej na rynku finansów osobistych marki KredytOK. Posiada 6-letnie doświadczenie na rynku bankowym (partner zarządzający oddziałem jednego z banków) oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu podmiotu na rynku usług finansowych.

 

Łukasz Jędrzejczyk – Członek Zarządu

Absolwent Instytutu Informatyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach – rok 2006. W 2011 uzyskał tytuł doktora na Open University, Milton Keynes, Anglia. Był prelegentem wielu międzynarodowych konferencji z zakresu prywatności, UX, HCI oraz technologii mobilnych. Informatyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie inżynierii oprogramowania oraz prowadzenia projektów. Swoje doświadczenie zdobywał pracując dla firm z branży finansowej, energetycznej oraz hotelarskiej. Z Capital Service S.A. związany od ponad 12 lat. Początkowo odpowiedzialny za techniczne aspekty funkcjonowania Spółki, aktualnie kieruje Departamentem Rozwoju. Odpowiedzialny za produkty, procesy biznesowe oraz technologię. Pomysłodawca i współprowadzący programu Akademia Programowania Capital Service.

 

Kamil Polikowski – Członek Zarządu

Doświadczony menadżer, expert w zarządzaniu sieciami sprzedaży i procesami biznesowymi. Studiował  zarządzanie i marketing w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie na rynku finansowym (spółki z kapitałem polskim i międzynarodowym) oraz dwudziestoletnie doświadczenie w zakładaniu i rozwoju kanałów sprzedaży opartych o franczyzę i systemy agencyjne. Swoje doświadczenie
zdobywał pracując dla firm z branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz spożywczej, gdzie zajmował stanowiska kierownicze w obszarze sprzedaży. Z Capital Service S.A. związany od czerwca 2018 r.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88