Adam Kuszyk – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Menadżerskich studiów podyplomowych w SGH w Warszawie, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (the Institute of Internal Auditors), biegły rewident. Od 2011 do połowy 2014 r. Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu holdingu informatyczno – mediowego SMT S.A. Wcześniej m.in. Dyrektor Finansowy Rolmex S.A. dominującego akcjonariusza Indykpol S.A. Menadżer w Agora S.A. (holding mediowy), Deloitte oraz BDO.

aa

Łukasz Jędrzejczyk – Członek Zarządu

Absolwent Instytutu Informatyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach – rok 2006. W 2011 uzyskał tytuł doktora na Open University, Milton Keynes, Anglia. Był prelegentem wielu międzynarodowych konferencji z zakresu prywatności, UX, HCI oraz technologii mobilnych. Informatyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie inżynierii oprogramowania oraz prowadzenia projektów. Swoje doświadczenie zdobywał pracując dla firm z branży finansowej, energetycznej oraz hotelarskiej. Z Capital Service S.A. związany od ponad 12 lat. Początkowo odpowiedzialny za techniczne aspekty funkcjonowania Spółki, aktualnie kieruje Departamentem Rozwoju. Odpowiedzialny za produkty, procesy biznesowe oraz technologię. Pomysłodawca i współprowadzący programu Akademia Programowania Capital Service.

 

Tomasz Kaźmierski – Członek Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. Praktyk w zakresie budowania, rozliczania i motywowania zewnętrznych kanałów dystrybucji. Kreatywny i zorientowany na sukces menedżer, który swoją 15 letnią karierę rozwijał współpracując z największymi firmami pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego w kraju. Będąc wcześniej Menedżerem, a finalnie Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Deutsche Bank Polska odpowiadał za wyniki osiągane przez sieć agencyjną oraz pośrednie kanały dystrybucyjne Banku. Od ponad roku z sukcesami zarządza Departamentem Sprzedaży – dynamicznie reagując na potrzeby rynku i zmieniające się otoczenie biznesowe. Odpowiedzialny m.in. za strategię sprzedaży, efektywność wszystkich kanałów dystrybucji oraz rozwój biznesu w nowych obszarach.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88