2602.2015

Emisja obligacji serii A zakończona sukcesem!

Obligacje zostały objęte przez Inwestorów na kwotę blisko 3 milionów złotych. Jest to niewątpliwy sukces  i dowód zaufania,  jakim obdarzyli Spółkę Obligatariusze. Emisja obligacji spółki jest częścią długofalowej strategii, która zakłada nieustanny, planowy rozwój CAPITAL SERVICE S.A.

 

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500