2205.2015

Złożenie wniosku na GPW o wprowadzenie obligacji serii A na Catalyst

22 maja Spółka złożyła na GPW w Warszawie wniosek o wprowadzenie obligacji serii A na Catalyst.  Tym samym debiut obligacji na tym rynku jest już bliski. O podjęciu stosownej uchwały przez GPW w Warszawie będziemy niezwłocznie informować

 Ponadto, po złożeniu w dniu 20 kwietnia 2015 r. wniosku do GPW w Warszawie S.A. o przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji informujemy, że GPW w dniu 26 maja 2015 r. przydzieliła Spółce dostęp do EBI na rynku obligacji GPW – CATALYST. Tym samym Spółka, z tym dniem, podlega obowiązkom informacyjnym zgodnie ze stosownymi regulacjami. Pierwsze raporty zostały przekazane i są dostępne na stronie www.gpwcatalyst.pl w zakładce Raporty Emitentów.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500