0306.2015

Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst

W dniu 3 czerwca 2015 r. Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki CAPITAL SERVICE S.A. Debiut już wkrótce! Emisja obligacji spółki jest częścią długofalowej strategii, która zakłada nieustanny, planowy rozwój CAPITAL SERVICE S.A.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500