3009.2015

Komunikat Capital Service S.A.

Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. jako Emitent obligacji serii A, B i C w wykonaniu przepisów art. 16 znowelizowanej ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., która weszła w życie 1 lipca 2015 r. informuje, iż podmiotem, który przechowuje w depozycie dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów tejże ustawy jest Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Ostrołęce, ul. Inwalidów Wojennych 6, 07-410 Ostrołęka

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500