0910.2015

Przydział obligacji serii E. Objęcie akcji spółki KOMTOD Sp. z o. o. S.K.A.

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z satysfakcją informuje, iż w dniu 9 października 2015 r. z sukcesem uplasował kolejną emisję obligacji, tym razem – serii E, na kwotę 1.600.000,00 zł. Obligacje serii E są obligacjami piętnastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.  Nie będą one przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst.

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z informuje, iż w dniu 9 października 2015 r. objął akcje serii A, B i C spółki KOMTOD Sp. z o. o. S.K.A.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500