1210.2015

Przydział obligacji serii E1

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z satysfakcją informuje, iż w dniu 12 października 2015 r.przydzielił obligacje serii E1 na kwotę 1.600.000,00 zł. Obligacje serii E1 są obligacjami piętnastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.  Nie będą one przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500