0912.2015

Przydział obligacji serii F1

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z satysfakcją informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. przydzielił obligacje serii F1 na kwotę 3.500.000,00 zł. Obligacje serii F1 Obligacje serii F1 są obligacjami dwunastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Nie będą one przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500