0203.2016

Szybkie pożyczki i unikalny model franczyzy w Polsce

Adam Kuszyk, prezes zarządu firmy pożyczkowej Capital Service S.A. udzielił wywiadu do marcowego wydania miesięcznika Franchising.

 – Dlaczego Capital Service S.A. jest pewnym partnerem biznesowym?

Jesteśmy firmą z ugruntowaną pozycją na rynku, mamy wieloletnie doświadczenie – działamy od 1999 roku – a sieć oddziałów własnych pod marką KredytOK rozrosła się do ponad 100 placówek w całym kraju. W 2015 roku sprzedaż się prawie podwoiła. Jeszcze dynamiczniejszy wzrost zakładamy na ten rok. To stawia nas w pozycji jednego z liderów w kategorii pozabankowych usług finansowych.

Jak współpraca wygląda od strony finansowej?

Po pierwsze praktycznie nie istnieją bariery „wejścia”. Koszt rozpoczęcia działalności jest naprawdę niski. Nasze analizy pokazują, że adaptacja/wyposażenie oddziału franczyzowego jest możliwa już przy inwestycji rzędu 15 tys. zł. Dziesięciu pierwszych franczyzobiorców, którzy zdecydują się na podpisanie umowy franczyzowej, będzie zwolnionych z opłaty licencyjnej, która docelowo wynosić będzie 10 tys. zł. System wynagradzania jest elastyczny i uzależniony od preferencji franczyzobiorcy. To unikalne rozwiązanie w skali kraju.

Na jakie korzyści może liczyć franczyzobiorca podejmujący współpracę z Capital Service?

Korzyści jest wiele. Przede wszystkim partnerskie zasady, na jakich oparte jest współdziałanie oraz przejrzysty i nieskomplikowany system raportowania i rozliczania. Zapewniamy profesjonalny, sprawdzony system informatyczny do zarządzania procesem biznesowym. Wszechstronną opiekę prawną, która wobec nowej legislacji regulującej rynek pozabankowy, nabiera szczególnego znaczenia. Kompleksowe wsparcie marketingowe, łącznie z przekazywaniem leadów sprzedażowych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, doświadczony dział windykacji w centrali firmy, przejmie sprawy w kłopotliwych sytuacjach. Warto również wspomnieć o pomocy koordynatora ds. franczyzy, na którego zawsze może liczyć franczyzobiorca. Podobnie, jak i na regionalnego kierownika ds. sprzedaży. Z jednej strony dajemy naszemu partnerowi pełne wsparcie na wielu płaszczyznach działania, z drugiej zaś – dużą autonomię działania. Dobrym przykładem jest samodzielne podejmowanie decyzji kredytowych przez franczyzobiorcę. Oczywiście nie zostawiamy partnera samego z tym zagadnieniem . Oferujemy wsparcie w postaci systemu oceny ryzyka kredytowego Capital Service, ale decyzja w zakresie udzielenia finansowania zawsze leży po stronie franczyzobiorcy.

Ile czasu potrzeba na otwarcie biznesu pod szyldem KredytOK?

Podpisanie umowy, szkolenie franczyzobiorcy i odpowiednie przygotowanie lokalu zajmuje najczęściej 30 dni.

Czy Capital Service przewiduje jeszcze jakieś inne możliwości współpracy?

Obok systemu franczyzowego oferujemy również model partnerski. Jest to taka „uproszczona franczyza”.

Na czym polega ten model biznesowy?

Partner korzystający z tego rozwiązania wyłączony jest z zakazu konkurencji. Może współpracować z wieloma podmiotami na rynku. Nie ma wymogu adaptacji lokalu do standardów obowiązujących w Capital Service, co sprawia, iż początkowa inwestycja jest śladowa. Sam model jest zbliżony do pośrednictwa finansowego. Dopuszczamy współpracę zarówno z firmami działającymi już na rynku, jak i nowymi przedsiębiorcami, którzy dzięki naszemu wsparciu i zastrzykowi know-how szybko rozpoczną współpracę dającą obopólne korzyści.

Dziękuję bardzo za rozmowę Panie Prezesie.

Dziękuję.

Z Prezesem firmy Capital Service rozmawiała Marta Nowak. Wywiad ukazał się w marcowym wydaniu miesięcznika „Franchising”

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500