0201.2017

Współpraca Capital Service S.A. z Grupą AXA

CAPITAL SERVICE S.A., właściciel marki KredytOK, z przyjemnością informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów nawiązała współpracę z Grupą AXA.  Tym samym CAPITAL SERVICE S.A. zyskała profesjonalnego, uznanego partnera posiadającego w swojej ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń. W ramach oferty dostępnej w każdej placówce KredytOK klienci mają możliwość skorzystania z atrakcyjnego ubezpieczenia Pakiet Medyczny OK, oferowanego przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., oraz ubezpieczenia Ochrona życia i zdrowia, oferowanego przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  Oferta przygotowana specjalnie dla klientów KredytOK pozwala na wybór dopasowanego do potrzeb klienta wariantu ubezpieczenia.

Dzięki ubezpieczeniu Pakiet Medyczny OK, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku klienci zyskują:

 1. Szybki dostęp do usług medycznych dostępnych na terenie całej Polski
 2. Całodobowy dostęp do informacji medycznej 7 dni w tygodniu
 3. Dostęp do lekarzy doraźnej opieki medycznej i specjalistów
 4. Refundację i dostarczenie leków zaordynowanych przez lekarza
 5. Pomoc pielęgniarki lub fizjoterapeuty w miejscu pobytu
 6. Transport medyczny z i do placówki medycznej oraz między placówkami medycznymi
 7. Organizację sprzętu rehabilitacyjnego
 8. W przypadku pobytu w szpitalu – wypłata świadczeń finansowych

Dzięki Ochronie Życia i Zdrowia klienci zyskują:

 1. Ochronę ubezpieczeniową 365 dni w roku, 24 godziny do dobę
 2. Możliwość wypłaty świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego lub śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
 3. Możliwość wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy – dla Ubezpieczonych do 75. roku życia
 4. Możliwość wypłaty świadczenia z tytułu inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego wypadku – dla Ubezpieczonych powyżej 75. roku życia

Jesteśmy przekonani, że rozszerzenie oferty KredytOK o możliwość zawarcia umów ubezpieczenia spotka się z zadowoleniem i uznaniem naszych klientów.

Szczegółowy zakres ochrony, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności AXA Zycie T.U. S.A. i AXA TUiR S.A., jak również limity świadczeń assistance znajdują się w: Ogólnych warunkach ubezpieczenia Pakiet Medyczny OK oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia Ochrona życia i zdrowia.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88