1104.2017

Współpraca Capital Service S.A. z MetLife TUnŻiR S.A.

CAPITAL SERVICE S.A., właściciel marki KredytOK z dniem 3 kwietnia 2017 roku rozszerzył swoją ofertę o ubezpieczenia oferowane przez MetLife. Nowe produkty Sprawna Pomoc OK oraz Pakiet na Życie OK zostały przygotowane specjalnie z myślą o klientach Kredyt OK, uwzględniając oczekiwania i potrzeby naszych klientów, zapewniając zróżnicowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety ochronne.

MetLife TUnŻiR S.A. należy do międzynarodowej grupy MetLife, Inc., oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych. W Polsce MetLife działa od 1990 roku i oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne.

Sprawna Pomoc OK to:

 • Wsparcie finansowe w sytuacji najczęstszych nieszczęśliwych wypadków takich jak złamania i oparzenia
 • Ochrona na wypadek min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW
 • Wsparcie Rehabilitacyjne po wypadku do maksymalnej kwoty 2000 zł, w tym: rehabilitacja, zakup i wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny
 • Ochrona ubezpieczeniowa na wybrany okres 3 lub 12 miesięcy
 • Umowa już za 0,66 zł dziennie w rocznym okresie ochrony
 • Ochrona ubezpieczeniowa 24 h na dobę, na całym świecie (Wsparcie Rehabilitacyjne – ochrona 24 h na dobę, na terenie kraju)

Pakiet na Życie OK to:

 • Zabezpieczenie bliskich w przypadku śmierci Ubezpieczonego, jak również śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz wypadku komunikacyjnego
 • Dodatkowa ochrona dla Ubezpieczonego na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 • Wysokie sumy ubezpieczenia
 • Jednorazowa wypłata świadczenia
 • Świadczenie zwolnione z podatku od spadków i darowizn
 • Ochrona ubezpieczeniowa 24 h na dobę, na całym świecie

Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, w tym wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności  MetLife TUnŻiR S.A. znajduje się odpowiednio w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Sprawna Pomoc OK oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet na Życie OK.

Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (AWP) w ramach umowy Wsparcie Rehabilitacyjne, w tym zakres świadczeń i limitów usług oraz wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności AWP znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Wsparcie Rehabilitacyjne.

 

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88