3004.2018

Obligacje serii I – informacja o wartości przedmiotu zastawu

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I ogłasza, iż:
1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.03.2018: 942 061,53 zł

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.03.2018 wyniosła 15 984 181,60 zł, w tym:

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 8 751 605,10 zł
b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 7 232 576,50 zł

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowana) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.03.2018:

Pożyczki nieprzeterminowane
i  przeterminowane maksymalnie do 7 dni
Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni Razem
KAPITAŁ 8 751 605,10 zł 7 232 576,50 zł 15 984 181,60 zł
PROWIZJE 5 401 815,20 zł 4 669 336,42 zł 10 071 151,62 zł
ODSETKI 658 435,43 zł 539 996,56 zł 1 198 431,99 zł
ODSETKI KARNE 216,86 zł 300 429,57 zł 300 646,43 zł
ŁĄCZNIE DO SPŁATY 14 812 072,59 zł 12 742 339,05 zł 27 554 411,64 zł

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii I wg stanu na dzień 31.03.2018: 20 000 000,00 zł

(w dniu 03.04.2018 nastąpił częściowy wykup 94 910 szt. obligacji serii I, w związku z czym łączna wartość istniejących w tym dniu obligacji wynosiła: 10 509 000,00 zł).

Załącznik: Informacja Zarządu.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500