1907.2018

Emisja i przydział obligacji serii J spółki CAPITAL SERVICE S.A.

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii J.
Obligacje serii J zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii J do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Dnia 18 lipca 2018 r., na mocy stosownej uchwały Zarządu, dokonany został przydział łącznie 1 300 sztuk obligacji serii J o łącznej wartości 1.300.000,00 zł.

Obligacje serii J są obligacjami 24-miesięcznymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Obligacje mają postać dokumentu. W terminie do 7 sierpnia 2018 r.
Emitent zobowiązał się ustanowić wskazane w warunkach emisji obligacji zabezpieczenie.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88