0208.2018

Wykup obligacji serii G spółki CAPITAL SERVICE S.A.

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („CSSA”, „Spółka”) informuje o zrealizowanym wykupie obligacji serii G spółki CAPITAL SERVICE S.A. Uchwała o emisji ww. obligacji została podjęta przez Zarząd CSSA 11 grudnia 2015 r. Przydział obligacji nastąpił 14 grudnia 2015 r. Łączna wartość emisji obligacji serii G wyniosła 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych). Zarząd CSSA informuje, iż Spółka zrealizowała wszystkie świadczenia należne Obligatariuszom z tytułu emisji obligacji serii G i nie posiada w związku z tym żadnych zobowiązań z nich wynikających.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88