0410.2018

Wykup obligacji serii I spółki Capital Service S.A.

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 1 października 2018 r. Emitent dokonał wykupu 62 310 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii I oraz terminowej wypłaty odsetek od ww. obligacji, zgodnie z harmonogramem przyjętym w warunkach ich emisji. Całość emisji objęła 200 000 sztuk obligacji, z czego 94 910 sztuk zostało wykupionych w marcu 2018 r., a 42 780 sztuk w czerwcu br. Przydział obligacji nastąpił 26 czerwca 2017 roku. W związku z terminowym wypełnieniem obowiązków wynikających z warunków emisji ww. obligacji, Spółka nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu obligacji serii I.

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500