1212.2018

Capital Service pozyskał 13,1 mln zł z emisji obligacji

Oferta 2,5-letnich papierów firmy pożyczkowej miała charakter prywatny i warta była do 15 mln zł. Spółka zapowiada zwiększenie emisyjnej aktywności w przyszłym roku, rozważa też ofertę publiczną. Oprocentowanie 2,5-letniego długu jest zmienne, a na moment emisji ustalono je na „nieco poniżej 8 proc.”. Nowe obligacje zostaną zabezpieczone na zbiorze wierzytelności – poinformował Obligacje.pl Adam Kuszyk, prezes Capital Service.

Prezes firmy pożyczkowej jest zadowolony z efektów wartej do 15 mln zł emisji, szczególnie biorąc pod uwagę jej „ekspresowe tempo i dosyć burzliwy okres”. Capital Service nie zamierza jednak poprzestać na tej jednej emisji, zapowiada bowiem zwiększenie aktywności w przyszłym roku.

Capital Service ma również rozważać emisję obligacji w trybie publicznym i powrót do notowań na Catalyst, gdzie papiery spółki notowane były po raz ostatni w połowie 2017 r. Był to zresztą dość burzliwy rok dla spółki, między innymi ze względu na zmiany w zakresie organizacji oceny ryzyka, monitoringu oraz windykacji portfela. Spółka przekonuje, że wraca jednak na właściwe tory.

Po trzech kwartałach tego roku skonsolidowane przychody Capital Service spadały o 4,9 proc. r/r, ale przy dodatnim wyniku netto. Skonsolidowany zysk netto wyniósł bowiem 2,8 mln zł wobec 5,6 mln zł straty rok wcześniej.

źródło: obligacje.pl

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500