2105.2019

VIII Kongres Sektora Pożyczkowego

Sytuacji w branży pożyczkowej, jej otoczeniu, a także barierom i szansom jej rozwoju poświęcony był kolejny Kongres Sektora Pożyczkowego zorganizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. KSP stanowi jedno z najważniejszych, organizowanych co roku wydarzeń dla pozabankowego sektora pożyczkowego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników dostarczając wszechstronnego obrazu branży z punktu widzenia zarówno teorii a także praktyki, samoregulacji, technologii i powiązań z innymi sektorami rynku finansowego.

Capital Service S.A., w osobie Adama Kuszyka, Prezesa Zarządu, również uczestniczyła w dyskusji rysując aktualny obraz branży pożyczkowej, debatując nad jej przyszłym kształtem, wyzwaniami i perspektywami rozwoju w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej, zmian legislacyjnych, możliwości pozyskania finansowania etc. Udział w Kongresie to cenne doświadczenie, które pozwala czerpać z różnych perspektyw, różnych spojrzeń, różnych doświadczeń jego uczestników i w oparciu o to budować świadomy biznes.

Krótkie podsumowanie video:

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500