close menu menu

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K informuje, iż:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW  na dzień 31.05.2019 r. wynosi 33 221,78 zł  (wg stanu na dzień 27.06.2019 r.- 1 065 749,58 zł)

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.05.2019 r. wynosi: 14 472 552,50 zł, w tym:

 

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 9 864 321,38 zł

b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni:4 608 231,12 zł

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowana) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.05.2019 r.:

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii K wg stanu na dzień 31.05.2019: 13 100 000,00 zł