close menu menu

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K informuje, iż:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 30.06.2019: 1 244 536,51 zł (wg stanu na dzień 29.07.2019 r. – 2 452 741,98 zł)

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 30.06.2019 13 548 248,95 zł, w tym:

 

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 7 576 263,60 zł

b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 5 971 985,35 zł

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowaną) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 30.06.2019:

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii K wg stanu na dzień 30.06.2019: 13 100 000,00 zł