close menu menu

Obligacje serii L – informacja o wartości przedmiotu zastawu

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.07.2019: 14 982,50 zł (wg stanu na dzień 29.08.2019: 610 932,02 zł)

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.07.2019 9 027 173,84 zł, w tym:

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 6 573 216,27 zł

b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 2 453 957,57 zł

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowaną) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.07.2019:

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii L wg stanu na dzień 31.07.2019: 8 907 100,00 zł