close menu menu

Obligacje serii K – obowiązkowy przedterminowy wykup

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. zawiadamia o obowiązkowym przedterminowym wykupie 32 670 sztuk (słownie: trzydziestu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu) sztuk obligacji serii K, który nastąpi w dniu 31/08/2019 r.