close menu menu

Obligacje serii L – raport z wyceny portfela pożyczek i rachunku bankowego stanowiących ich zabezpieczenie

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A., w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L, przedstawia Obligatariuszom przedmiotowych obligacji raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego stanowiących zabezpieczenie emisji obligacji serii L CAPITAL SERVICE S.A..Raport jest jednorazową aktualizacją wycen, zgodnie z warunkami emisji obligacji serii L.

Raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego