3008.2019

Obligacje serii L – raport z wyceny portfela pożyczek i rachunku bankowego stanowiących ich zabezpieczenie

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A., w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L, przedstawia Obligatariuszom przedmiotowych obligacji raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego stanowiących zabezpieczenie emisji obligacji serii L CAPITAL SERVICE S.A..Raport jest jednorazową aktualizacją wycen, zgodnie z warunkami emisji obligacji serii L.

Raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500