close menu menu

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 30.09.2019: 1 512 914,03 zł (wg stanu na dzień 29.10.2019: 2 420 115,22 zł)

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 30.09.2019 11 155 499,36 zł, w tym:

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 4 009 991,48 zł

b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 7 145 507,88 zł

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowaną) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 30.09.2019:

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii K wg stanu na dzień 30.09.2019: 9 833 000,00 zł